Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Urząd Gminy Dywity
11-001 Dywity, ul. Olsztyńska 32
telefon: +48 (89) 524 76 40, 512 01 60 fax: 48 (89) 512 01 24
Podstawa prawna
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy Dywity
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
  • DOC Formularz papierowy
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi