Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Dywity

Urząd Gminy Dywity

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych w celu rejestracji konta oraz korzystanie z usług dostępnych na portalu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Potwierdzam jednocześnie zapoznanie się z poniższymi informacjami:

  • Administratorem Państwa danych jest Gmina Dywity (ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity, tel.: +48 (89) 524 76 40, 512 01 60, e-mail: ug@ugdywity.pl)
  • Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Dywity, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Dywity za pomocą adresu inspektor@cbi24.pl
  • Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Dywity - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na: Gminie Dywity, którą reprezentuje Wójt , Wójcie Gminy Dywity jako organie administracji publicznej oraz Urzędzie Gminy Dywity obsługującego Wójta Gminy Dywity i Gminę Dywity; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami gminy Dywity; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.